Vissza a fooldalra

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

  

Vallás, naptár

Ezen a viágon a naptár és a vallás igen szorosan kötődik egymáshoz, lévén a hetek és hónapok egy-egy isten felügyelete alá tartoznak, így a két témát nem lehet egymástól külön tárgyalni.

Az év 336 napból áll, melyet 48 hétbe, és 12 hónapba sorolunk be. Jelenleg a világon 60 élőlényt, és fogalmat tisztelnek istenségként, s mindegyikhez valóban tartozik is egy-egy valós személy, ki az űrállomáson élve, de a bolygóra is le-lelátogatva figyelemmel kíséri választott "szakterülete" eseményeit, illetve egy-egy adott héten vagy hónapban az egész bolygó ügyeit intézi.

Ezek a felügyelők számtalan segítővel végzik a munkájukat, kiket Újvilág legjobbjaiból válogattak össze. Mind-mint olyan lények, kik valamely területen képességiket a végső határokig fejlesztették, s így kiemelkedtek társaik közül. Ha karaktered megfelelően fejlődik maga és a környezete épülésére és hasznára, akár te is közéjük léphetsz.

Ez a helyzet alapvetően meghatározza Újvilág vallási életét.

Újvilág vallási szempontból eléggé egységesnek tekinthető, mindenki többé-kevésbé ugyanazokat az isteneket tiszteli. Meglehetősen sok isten közül válogathatnak a világ lakói, ha segítséget szeretnének valamely ügyben.
Az istenek képesek hatalmukkal változásokat előidézni a világon, ám ez nem jelenti azt, hogy a világon bekövetkező összes történés, változás az ő művük. A Szelek Urának közbenjárása nélkül is fújnának szelek, és nem a Harc Istene felelős az összes öldöklésért. Azonban képesek, és bizonyos esetekben hajlandóak is beavatkozni a természet és a társadalom ügyeibe.
Az istenek létezését kevés "földi" halandó merte eddig kétségbe vonni, és ők is hamar kénytelenek voltak megváltoztatni álláspontjukat. Az istenek nem várják el Újvilág lakóitól, hogy minden ok nélkül áldozatokat mutassanak be nekik, vagy folytonosan imádkozzanak hozzájuk, azonban minden esetben kemény eszközökkel beavatkoznak, ha valaki megkérdőjelezi létezésüket. Újvilág hitetlenjei sem vonják kétségbe az istenek létezését, legfeljebb úgy gondolják, nincs dolguk a felsőbb hatalmakkal. Ez az álláspont nem von maga után megtorló intézkedéseket, az istenek pontosan azt teszik, amit az illető gondol : nem törődnek vele, segítségükre éppúgy nem számíthat, mint ahogy a haragjuktól sem kell tartania.
Újvilág lakói patrónusukként tisztelnek egy-két istent. Általában minden lény születésekor szülei patrónust választanak neki, ám sokan vannak, akik felnőttkorukban valamely okból maguk is egy isten kegyébe ajánlják életüket. A választott istenhez gyakrabban fordulnak, és segítségére komolyan számítanak, noha keveseknek adatik meg az, hogy valamelyik isten kétségbevonhatatlanul beavatkozik életükbe. A patrónusok választása nem zárja ki azt, hogy más istenhez is forduljon a hívő, Újvilágon senki, vagy csak az igazán fanatikusok „pazarolják” hitüket egyetlen istenre.
Az istenek erősen kötődnek az évszakok, napok váltakozásához, mivel minden isten egy-egy hetet vagy hónapot ural az évben. Így öt-öt isten tartozik egy-egy hónaphoz, akik hasonló területeket befolyásolnak a világ dolgaiban. Ezek a befolyási területek gyakran összemosódnak, fedik egymást, ám ebből közöttük semmilyen harag, vagy háborúság nem támad. Az Újvilág istenei soha nem viszálykodnak egymással, legfeljebb a híveik.

Az istenek származása

Újvilág istenei a földi halandók közül kerültek ki a kezdetek kezdetén, azaz az űrállomás tudósai vállalták magukra ezt a feladatot, de az idő múltával egyre többen vonultak vissza közülük. Ha valaki valamely ismeret, képesség vagy tulajdonság tekintetében eléri a tökéletességet, akkor maga is felkerülhet az istenek mellé segítőnek, vagy átveheti valamelyik helyét. Most már csak akkor válik istenné valaki, ha az előző isten valamiért megszűnik létezni (mint ahogy az már néhányszor előfordult). Erről persze a halandók közül elég kevesen tudnak, bár ezeket az eseményeket rengeteg legenda, ének, mese örökítette meg. Újvilág lényei serdülő koruk óta ismerik a történeteket, de csak nagyon kevésnek fordul meg az a fejében, hogy ezek a dolgok az ő életében megismétlődhetnek, tanúja vagy esetleg cselekvő részese lehetne egy ilyen csodának.